პროდუქტი

წარმოგიდგენთ გულის უკმარისობის მართვის მომავალს

ჩვენი იმპლანტი იძლევა უნიკალურ მონაცემებს, რომელიც დაეხმარება კლინიცისტებს გულის უკმარისობის მართვასა და პაციენტის გამოსავალის გაუმჯობესებაში.

“ვცხოვრობ ძალიან შორს გულის უკმარისობის მართვის განყოფილებიდან, ამიტომ დისტანციური მონიტორინგის შესაძლებლობას ჩემთვის დიდი კომფორტი და სიმშვიდე მოაქვს. თავდაპირველად ვერ ვიჯერებდი, რომ ჩემს ექიმს შეეძლო დაენახა როგორ ვგრძნობდი თავს, მაგრამ FIRE1-ი ამას შესაძლებელს ხდის“

FIRE1 კლინიკური კვლევის მონაწილე